Builders

008 Byggetid
med Belza, Jån og Lennart

Heltene forlot øya da kongens menn kom. De smuglet mange kilo himmelmetall i land. De neste månedene brukte de til å bygge en pier og en molo for byen og tjente gode penger. Når dette var gjort dro de tilbake til øya og hentet broen sin som de satte opp på den nye tomta til Navid&Co hvor arbeiderboligene lå.

View
007 - Troll, bro og blod

Med: Lennart, Jån og Lakmus

Deling med trollet på den provisoriske brua. Byttet sorcererblod fra Belsa mot trolleorgan. Fikk kommando over brua + fast healing.
Første tur ned til hula på beachen. Kamp mot spekkhoggere, edderkopp, demoner Chmetugo og to tieflings. Taktisk tilbaketrekning idet Jån gikk på en fear.

View
006 - Klegg Zincher

Med: Lennart, Jån og Belsa

Møtte Klegg Zincher og campen hans. Akron sendte dem ut for å samle noqual. Traff på void-trollet og endel Akatas of void zombier. Måtte stikke.

View
005 - Djevelens Albue

Med: Lennart, Jån, Belsa og Lakmus

Jån og Lakmus ankom Djevelens albue. Kom opp til tårnet der de traff Schifferwizzane. Beleiring. Hele tårnet rullet ned klippene og havnet i havet. Mange akataer døde i saltvannet. 5 schifferwizzer døde også.

View
004 - Tsunami over Montefrank

Med: Lennart og Belsa

Kometen bommet på Montefrank, landet uti havet et sted. Tsunami over byen, med store ødeleggelser. Ankomst Djevelens albue. Kjapp sniketur bort til krateret. Kom tilbake til brygga med en god del noqual.

View
003 - Den Gyldne Goblin

Med: Lennart, Lakmus og Jån

Party på Den Gyldne Goblin. Spillebula ble ranet. Stor showdown, men de fleste av ranerne kom seg unna. Gromme søyler og takbuer i kjelleren. Oppdaget hemmelig rom fra kjelleren, fant schematiks og planer for et seigt arkansk rituale. Prubens tilbyr jobb på spillebula.

Wtf? Komet på himmelen?

View
002 - Rendez-vous med Prubens

Med: Lennart, Jån og ?

Trøbbel, del 2 på bakeri-byggetomta. Våpenhvile med Prubens.

View
001 - Bakeritomta

Med: Lennart, Jån, ?

Trøbbel, del 1 på bakeri-byggetomta. Klammeri med Prubens.

View
008 - Lennert og Jån i trøbbel

Med: Lennart og Jån

Andre Tur til hula på beachen. Akron og Finella ble med. Akron ramla gjennom portalen. Lennart ble drept av en tiefling.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.