Builders

008 Byggetid

med Belza, Jån og Lennart

Heltene forlot øya da kongens menn kom. De smuglet mange kilo himmelmetall i land. De neste månedene brukte de til å bygge en pier og en molo for byen og tjente gode penger. Når dette var gjort dro de tilbake til øya og hentet broen sin som de satte opp på den nye tomta til Navid&Co hvor arbeiderboligene lå.

Comments

TorGriegToyomasu

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.