Builders

008 - Lennert og Jån i trøbbel

Med: Lennart og Jån

Andre Tur til hula på beachen. Akron og Finella ble med. Akron ramla gjennom portalen. Lennart ble drept av en tiefling.

Comments

thomax

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.