Builders

007 - Troll, bro og blod

Med: Lennart, Jån og Lakmus

Deling med trollet på den provisoriske brua. Byttet sorcererblod fra Belsa mot trolleorgan. Fikk kommando over brua + fast healing.
Første tur ned til hula på beachen. Kamp mot spekkhoggere, edderkopp, demoner Chmetugo og to tieflings. Taktisk tilbaketrekning idet Jån gikk på en fear.

Comments

thomax

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.