Builders

005 - Djevelens Albue

Med: Lennart, Jån, Belsa og Lakmus

Jån og Lakmus ankom Djevelens albue. Kom opp til tårnet der de traff Schifferwizzane. Beleiring. Hele tårnet rullet ned klippene og havnet i havet. Mange akataer døde i saltvannet. 5 schifferwizzer døde også.

Comments

thomax

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.