Builders

004 - Tsunami over Montefrank

Med: Lennart og Belsa

Kometen bommet på Montefrank, landet uti havet et sted. Tsunami over byen, med store ødeleggelser. Ankomst Djevelens albue. Kjapp sniketur bort til krateret. Kom tilbake til brygga med en god del noqual.

Comments

thomax

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.