Builders

003 - Den Gyldne Goblin

Med: Lennart, Lakmus og Jån

Party på Den Gyldne Goblin. Spillebula ble ranet. Stor showdown, men de fleste av ranerne kom seg unna. Gromme søyler og takbuer i kjelleren. Oppdaget hemmelig rom fra kjelleren, fant schematiks og planer for et seigt arkansk rituale. Prubens tilbyr jobb på spillebula.

Wtf? Komet på himmelen?

Comments

thomax

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.